Menu
carlsberg-group-sustainability-report-frontpage (2).jpg

Bæredygtighed Hos Carlsberg

Together Towards ZERO

Together Towards ZERO er Carlsberg's ambitiøse bæredygtighedsprogram, der udtrykker vores vision for en bedre fremtid, på et tidspunkt med alvorlige udfordringer som klimaforandringer, vandmangel og bekymringer for folkesundhed.

Programmet består af fire ambitioner:
NUL kulstoffodaftryk, NUL vandspild, NUL uansvarligt alkoholforbrug og en NUL ulykkeskultur. Hver af disse understøttes af individuelle og håndterbare mål, der fører frem mod 2022 og 2030.

 

Carlsberg Business Centre er Green Key certificeret

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. For at blive Green Key certificeret skal virksomheden leve op til mange miljøkrav indenfor blandt andet miljøledelse, indeklima, fødevarer, vand, rengøring, energi og affald. 

Vi forpligter os til at tage ansvar for vores samfund og miljø, og derfor bidrager til FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi mener, at vi kan bruge som en retningslinje for Carlsberg Venues. Ved at integrere Green Key på Carlsberg Business Centre, er vi med til at bakke direkte op om 11 af disse mål. 

Carlsberg Venues ønsker at være en bæredygtig virksomhed, som kan inspirere og vejlede det omgivende samfund til en grønnere hverdag. Hensyn til miljøet tilgodeses i såvel vores adfærd som i vores ydelser.