Menu
middag.jpg

Green Key på Carlsberg Business Centre

Carlsberg Museum har opnået Den Grønne Nøgle i foråret 2019.

Miljømål

Miljømål 1: Den Grønne Nøgle
Carlsberg Business Centre har opnået Den Grønne Nøgle i 2019.

Miljømål 2: Miljømærkeret indkøb 
50% af alle indkøbte varer er miljømærket.​

Miljømål 3: Energiforbrug
Carlsberg Business Centre søger konstant at mindske sit CO2 udslip.

Miljømål 4: Vandforbrug
Carlsberg Business Centre søger konstant at mindske sit vandforbrug.

Miljømål 5: Affaldssortering
80% af Carlsberg Business Centres affald bliver genanvendt

Miljømål 6: Medarbejderadfærd
Alle medarbejdere deltager aktivt i at forbedre Carlsberg Business Centres miljøarbejde.


Styrkelse af miljøkommunikation over for kunder og samarbejdspartnere.

Carlsberg Business Centre reviderer årligt disse miljømål og søger konstant forbedring

Miljømål 1: Den Grønne Nøgle

 • Carlsberg Museum har opnået Den Grønne Nøgle i foråret 2019.
 • Ansøgningsproces startet i November 2018 og afsluttet i Januar 2019.

​Hvad er Green Key?

 • Green Key er turistbranchens mest udbredte miljømærke på verdensplan.
 • Green Key arbejder aktivt med 11 af de 17 verdensmål.
 • Green Key hører idag under; Foundation For Environmetal Education.

Miljømål 2: Miljømærkeret indkøb 

 • 50% af alle indkøbte varer er miljømærket.
 • 40% af alle madvarer er økologimærket.
 • Alt engangsservice er miljømærket eller af biologisk nedbrydeligt plast.
 • Al elektronik er miljømærket, energisparemærket og/eller fremstillet af miljøcertificeret virksomhed.
 • 90% af rengøringsprodukter er miljømærket med Svanen, Blomsten eller lignende.
 • 100% af papirhåndklæder, toiletpapir og kopipapir er miljømærket.
 • Miljømærket tonerpatroner til printer.

Miljømål 3: Energiforbrug

Carlsberg Museum søger konstant at mindske sit CO2 udslip

 • Energiforbruget registreres månedligt.
 • Der er kendskab til energiforbruget fordelt på diverse grupper for at komme stand-by forbrug til livs.
 • Modtager udelukkende vedvarende energi fra energiselskab.
 • Besøgscenteret / bygningen er energimærket og følger anbefalinger for forbedringer fra energimærket.
 • Alt belysning er LED.
 • 50% af Carlsberg Business Centres belysning er behovsstyret.
 • Der undgås unødig belysning.

Miljømål 4: Vandforbrug

Carlsberg Museum søger konstant at reducere sit vandforbrug.

 • Vandforbruget registreres månedligt.
 • Vandflowet på håndvask overstiger ikke 4 liter per minut.
 • Alle toiletter har dobbeltskyl og vandfrie urinaler.
 • Opvaske- og vaskemaskiner er minimum energimærket A.

Miljømål 5: Affaldssortering

 • Carlsberg Museum sender 80% af sit affald til genanvendelse.
 • Alt affald sorteres og under 20% ender som restaffald.
 • Besøgende opfordres til at sortere deres affald i vores ”Waste Stations”.

Miljømål 6 – medarbejderadfærd

 • Alle medarbejder deltager activt i at forbedre Carlsberg Museum miljøarbajde.

 • Alle medarbejderne er i høj grad er opmærksomme på, hvornår og hvordan virksomheden kan forbedre sit miljømæssige fodaftryk og derfor holdes der møde om dette hvert kvartal. Den miljøansvarlige orientere ledelsen om hvad der blev drøftet på disse møder.

 • Hvert år gennemgår ledelsen om virksomheden lever op til sin miljøpolitik. Derudover vurderes det om virksomheden har opnået sine miljømål og hvilke mål der kan sættes for det kommende år.